Så skulle der graves op ved vandbrud i Grimstrup - store dele af byen stod uden vand.