Kabel arbejde

Her etableres der nyt gadelys over nyt bump ved indkørsel til by zone - omkring Kolding